SZÁNTÓ Bíborka

Szántó Bíborka kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Pszichológia és Neveléstudományok Kar, Pedagógia és Alkalmazott Didaktikai Intézetének Székelyudvarhelyi Kihelyezett Tagozatának adjunktusaként elsősorban gyermekirodalmat, anyanyelvi tantárgy-pedagógiát oktat. Doktori fokozatát a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szerezte meg 2011-ben, a szinesztézia multidiszciplináris (kognitív nyelvészeti, stilisztikai és kognitív pszichológiai) megközelítésének vizsgálatával. Fő kutatási területe a nyelvi képek kognitív nyelvészeti (szemantikai) megközelítése, emellett kiemelten foglalkoztatja az anyanyelvi nevelés az elemi tagozaton, annak szakmai feltételei, tantervekben és tankönyvekben tükröződő tartalma, az anyanyelvi kompetenciamérések eredményeinek felhasználhatósága az oktatásban, az élményközpontú szövegfeldolgozás.

Szántó Bíborka este lector universitar la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul de Pedagogie și Didactică Aplicată, Extensia din Odorheiu Secuiesc, unde predă literatură pentru copii, limba maghiară în învățământul primar și preșcolar, metodica predării limbii şi literaturii maghiare. A obținut titlul de doctor în filologie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca în anul 2011, studiind sinestezia lingvistică dintr-o perspectivă multidisciplinară (a lingvisticii cognitive, a stilisticii și a psihologiei cognitive). În prezent în centrul interesului său profesional regăsim didactica educării a limbajului și a comunicării în grădiniță și în învățământul primar, condițiile profesionale ale dezvoltării competențelor de comunicare, conținutul reflectat în programe și manuale, evaluarea competențelor de comunicare, respectiv educația literară centrată pe experiență.

Afișez singurul rezultat

Afișez singurul rezultat