Componentele operaţionale ale organizării spaţiului geografic

24,00 lei

În stoc

Descriere

Autorul încearcă să realizeze o ordine ideatică cu care trebuie să se înnobileze toţi cei care desfăşoară acţiuni de transformare a spaţiului geografic. Acesta, spaţiul geografic, rezultat din şi la interferenţa geosferelor, care cuprinde mediul abiotic şi biotic, în care se include şi omul cu acţiunile lui transformatoare, reprezintă un \”hiperspaţiu\” (după I. Ianoş, 1987) de manevră a individului şi societăţii, din care se extrage seva existenţei şi a bunăstării. Nevoia organizării şi exploatării acestuia după reguli şi norme validate de ştiinţă şi experienţa istorică a omenirii, deriva din caracterul lui limitat, limitare redusă la dimensiunile Pământului ca geoid de rotaţie. Lucrarea de faţă realizează o pleodarie pentru eradicarea empirismului în probleme de modelare şi transformare teritorială. Prin intermediul ei se doreşte a se aduce în faţa noastră acele repere ştiinţifice, care cuprinse într-un sistem holarhic coerent şi aplicativ, conduc la efecte teritoriale sinergice şi armonioase, care se înscriu în dimensiunile scării umane, la modul cel mai general. Legile fizice, geografice, biologice, ecologice, economice ş.a. acţionează şi se completează într-un scenariu teritorial virtual şi dezirabil, care înţelese şi corect aplicate generează perpetuu spaţii optime, capabile a satisface sincron şi nu succesiv nevoia de teritoriu a unui spectru din ce în ce mai larg şi mai rafinat de actori. Cartea deschide câmpul larg al înţelegerii fenomenologice şi procesuale în investigarea şi modelarea spaţiului şi constituie o barieră severă împotriva promovării diletantismului în probleme de amenajare şi organizare a spaţiului geografic. Ea se adresează deopotrivă decidenţilor în probleme politice, economice, inginerilor agronomi şi silvici, urbaniştilor, geografilor şi arhitecţilor precum şi domeniilor administrative cu competenţe teritoriale înguste. Lucrarea de faţă constituie primul pas din seria celor care conduc demersul ştiinţific până la realizarea concretă a obiectivelor specifice activităţilor de organizare a spaţiului geografic şi amenajare a teritoriului. […]

ISBN: 973-610-397-8

Informații suplimentare

Greutate 0,5 kg
Anul apariției

2005

Autor

ZOTIC Vasile

Coperta / Cover

broșată

Forma cartii

Carte tipărită

Formatul paginii

29,7×21 cm

Nr. pagini

172