Ebook – Dicționar de pedagogie

150,00 lei

Descriere

Format DRM
978‐606‐37‐0755‐1

ATENȚIE: Cărțile în format ebook nu sunt returnabile!

Important! ÎNAINTE DE CUMPĂRARE citiți instrucțiunile de utilizare

Dicționarul de pedagogie își propune definirea în termeni operaționali a conceptelor și sintagmelor pedagogice relevante în prezent în studiul științelor educației și cu aplicabilitate în învățământul preuniversitar, prin realizarea unui inventar al semnificațiilor educaționale ale acestora.

Explicitarea semnificațiilor educaționale s-a realizat din perspective științifice multiple, operante în analizele, sintezele, cercetările teoretico-fundamentale și practicaplicative din domeniul științelor educației, în teoria și practica educației, respectiv, după caz, cu evidențierea implicațiilor: pedagogice, psihologice, curriculare, didactice, manageriale, sociologice, filozofice, ergonomice, legislative, informatice, economice, etice, axiologice, specifice teoriei comunicării.

În complementaritate, pentru sprijinirea cititorului, autorii au oferit analize și interpretări moderne, citate referitoare la conceptele analizate și exemple originale, în care s-au utilizat conceptele și sintagmele în enunțuri care se circumscriu științelor educației. Dincolo de forța lor explicativă și ilustrativă, aceste suporturi sprijină cititorul în exersarea și dezvoltarea limbajului de specialitate – psihopedagogic, curricular, didactic și managerial, îndeosebi prin definirea conceptelor pedagogice, prin realizarea de conexiuni logice între ele, prin realizarea de transferuri conceptuale și metodologic-acționale.