LEGUM ALLEGORIAE

39,00 lei

În stoc

Descriere

Un posibil pattern al discursului exegetic iudeo‐alexandrin

„Văzând dovada faptului că, mulți exegeți creștini precum și mulți rabini învățați au asumat stilul de lucru filonian, se poate afirma că tratatul Legum Allegoriae poate fi considerat un pattern sau un model pentru exegezele ulterioare, privind la viața și la celelalte scrieri ale sale, însuși Filon din Alexandria poate fi văzut drept o personalitate paradigmatică. Fapt evidențiat în chip deosebit în paginile acestei lucrări, pentru care aducem laude autoarei și celor care o vor lectura.”
Pr. Prof Univ. Dr. Ioan Chirilă

Filon a fost un filosof strălucit, un exeget care a manifestat curajul și deschidere spre alte culturi. Mesajul său, unul de factură universală, urmărea să descifreze, să dezvăluie semnificațiile ascunse ale textului sacru, atât pentru evrei cât și pentru greci și ulterior pentru creștini. Acum, pot afirma cu toată convingerea că, acesta este un „personaj paradigmatic” care a atras cu sine o „revoluție științifică”.
Dr. Onița Burdeț

ISBN: 978-606-37-0806-0

Din cuprins:

1. ALEGORIA. CADRUL GENERAL DE INTEGRARE AL CONCEPTULUI
1.1. Prezentare generală, delimitări semantice, morfologice, sintactice
1.1.1. Acțiunea de a interpreta, originea acestei sintagme
1.1.2. Termenul „alegorie”
1.2. Alegoria biblică – element în alcătuirea discursului profetic (simbolic)
1.3. Receptarea alegoriei/ metodei alegorice în diferite medii
1.3.1. Iudaism
1.3.2. Elenism (Homer – Retorica – Platon)
1.3.3. Creștinism – cele două școli (alexandrină, antionhiană)

2. ALEGORIA / METODA ALEGORICĂ ÎN LEGUM ALLEGORIAE
2.1. Despre discurs și sens. Sensul alegoric
2.2. Filon din Alexandria – exeget alegoric prin excelență
2.2.1. Date bibliografice despre personalitatea lui Filon
2.2.2. Promotorul Septantei și al discursului alegoric
2.2.3. Addenda – Papirusul Derveni, Filon și sintagma „ἱερὸς λόγος”

3. TREI TRATATE, ACEEAȘI METODĂ. LEGUM ALLEGORIAE ȘI METODA EXEGETIC-ALEGORICĂ
3.1. Clasificarea tratatelor filoniene în edițiile princeps
3.2. Teme centrale în opera lui Filon
3.3. Sinteza exegetică a celor trei cărți din Legum Allegoriae

4. LEGUM ALLEGORIAE – UN POSIBIL PATTERN AL DISCURSULUI EXEGETIC, IUDEO-CREȘTIN
4.1. Termenul de „paradigmă” în structura revoluției științifice kuhniene
4.2. Elementele care alcătuiesc un pattern (pattern oral/scris)
4.2.1. Pattern-urile asumate de Filon la nivel lingvistic
4.2.2. Pattern-urile asumate de Filon la nivel structural (LXX și Mikra)
4.2.3. Pattern-urile asumate de Filon la nivel tematic
4.2.4. Pattern-urile asumate de Filon la nivel simbolic

5. ELEMENTELE PATTERN-ULUI DIN LEGUM ALLEGORIAE RECEPTATE ÎN DIFERITE MEDII
5.1. Exegeza creștină – Clement și Origen
5.2. Asumarea și transformarea pattern-ului filonian în iudaismul contemporan. Rabin Moshe Idel (procesul de arcanizare)

ISBN 978‐606‐37‐0835‐0

Informații suplimentare

Greutate 0,55 kg
Anul apariției

2020

Autor

BURDEȚ Onița

Coperta / Cover

broșată

Forma cartii

Carte tipărită

Formatul paginii

17×24 cm

Nr. pagini

324