Să nu privești înapoi. Comunism, dramaturgie, societate

90,00 lei

În stoc (poate fi pre-comandat)

Descriere

Cartea de față vizează relevanța dramaturgiei din perioada comunistă. Conține o vastă anchetă printre oameni de teatru, secondată de comentarii de texte, dosare de spectacol și de glose ale unor importanți scriitori și gânditori despre felul în care trecutul nostru comunist se reflectă în mentalitatea extremcontemporană, în gândirea politică, socio‐economică, dar și în literatură și film. Altfel spus, ea interoghează și, totodată, documentează cât de prezent este acesta și care este atitudinea generală a societății față de el. Nu e numai o carte de istorie teatrală, ci una de reflecție despre comunism și tranziție, ce își propune să răspundă unei probleme de înțelegere și de metabolizare a acestor etape istorice. Dramaturgia este aici o hârtie de turnesol a societății, prin care se țes mai multe narațiuni.

Cum ne uităm astăzi la comunism? Intenția a fost de a pune laolaltă opinii divergente, care rezonează și își răspund. Rezultatul este un volum prismatic, în care generațiile se întâlnesc, perspectivele se încrucișează, planurile se suprapun, refuzând identificarea, dar compunând un tablou din care se poate reconstitui o epocă. Chiar atunci când ideile sunt asemănătoare, vocile sunt distincte. Se vorbește răspicat, așadar, nu lipsesc verdictele noncomplezente. Se argumentează incitant, se scrie cu nerv (unele expresii sunt memorabile), se face risipă de umor și de ironie. Trecutul își trimite reflexii în prezent și este, totodată, citit critic de către contemporani.

CUPRINS

Cuvânt înainte

PARTEA I

O DRAMATURGIE CARE A SUPRAVIEȚUIT

Liviu Malița

Stop‐cadru după treizeci de ani … 21

 

Anchetă cu oameni de teatru

 

Dramaturgi …………………………………………………………………………………………. 53

Radu F. Alexandru • Mircea Bradu • Viorel Cacoveanu • Radu Cosașu

  • Dinu Grigorescu • Mircea Radu Iacoban • Mircea M. Ionescu •

Ovidiu Pecican • Gheorghe Schwartz • Matei Vișniec

 

Regizori …………………………………………………………………………………………….. 127

Radu Afrim • Felix Alexa • Gelu Badea • Alexandru Berceanu • Dinu

Cernescu • Mircea Cornișteanu • Dragoș Galgoțiu • Ovidiu Lazăr •

Vlad Massaci • Andrei Măjeri • Gheorghe Miletineanu • Radu Nica

  • Leta Popescu • Theodor‐Cristian Popescu • Silviu Purcărete • Andrei

Șerban • Alexa Visarion

 

Actori ………………………………………………………………………………………………… 181

Petre Băcioiu • Emil Boroghină • Gheorghe Albert Costea • George

Costin • Emil Coșeru • Miriam Cuibus • Ștefan Lupu • Filip Odangiu

  • Angelo Rababoc • Cornel Răileanu • Sânziana Tarța

 

Critici dramatici ……………………………………………………………………………….. 209

George Banu • Oana Borș • Ruxandra Cesereanu • Justin Ceuca •

Călin Ciobotari • Oltița Cîntec • Nicolae Coande • Ion Cocora •

Oana Cristea Grigorescu • Roxana Croitoru • Zeno Fodor • Anca

Hațiegan • Florica Ichim • Maria Manolescu Borșa • Doru Mareș •

Cristina Modreanu • Ana Maria Narti • Alina Nelega • Doina Papp

  • Mihai Pedestru • Elisabeta Pop • Marian Popescu • Valeriu

Râpeanu • Miruna Runcan • Octavian Saiu • Eugenia Sarvari •

Raluca Sas Marinescu • Carmen Stanciu • Corina Șuteu • Irina Wolf

  • Maria Zărnescu

 

Directori de teatre ……………………………………………………………………………… 329

Marius Bodochi • Alexandru Boureanu • Gianina Cărbunariu •

Constantin Chiriac • Cristian Hadji‐Culea • Gáspárik Attila • Dorina

Lazăr • Mihai Măniuțiu • Maia Morgenstern • Dinu Săraru

 

Micro‐anchetă

Dramaturgia maghiară în comunism

 

Chestionar …………………………………………………………………………………………. 351

Albu István • Bodó A. Ottó • Bodolay Géza • Kiss Csaba • Szabó

Attila • Tompa Andrea • Visky András

 

Lecturi critice

 

Ana Maria Narti

Dramaturgia realismului socialist (Aurel Baranga,

Mihail Davidoglu, Horia Lovinescu, Alexandru Mirodan) ……….. 377

Diana Oprea

Teodor Mazilu, Proștii sub clar de lună ……………………………………….. 386

Gheorghe Miletineanu

Teodor Mazilu, Somnoroasa aventură …………………………………………. 396

Tompa Andrea

„Atmosferă patriarhală” (Actul 3, scena II).

Recitind Mobilă și durere de Teodor Mazilu ………………………………. 400

Miruna Runcan

Teodor Mazilu, Acești nebuni fățarnici ……………………………………….. 403

Raluca Sas‐Marinescu

O opinie… publică …………………………………………………………………….. 415

Oltița Cîntec

Un text de circumstanță partinică …………………………………………….. 420

Alina Nelega

O libretistă: Ecaterina Oproiu (n. 1929) …………………………………….. 424

Ioana Toloargă

Horia Lovinescu, Citadela sfărîmată …………………………………………… 430

Oana Cristea Grigorescu

Îngeri revoltați, păcătoși mântuiți …………………………………………….. 435

Roxana Țentea

D.R. Popescu, Piticul din grădina de vară ……………………………………. 440

Răzvan Mureșan

Marin Sorescu, Iona. Tragedie în patru tablouri ………………………… 443

Irina Wolf

Lupta pentru respirație – o provocare în vremurile actuale ………. 448

Gheorghe Miletineanu

Marin Sorescu, Pluta Meduzei ……………………………………………………. 451

Cătălin Mardale

Între politic și politizat: Răceala de Marin Sorescu …………………….. 454

Olivia Grecea

Actualitatea textelor lui Ion Băieșu …………………………………………… 458

Alexandra Dima

Teatralitatea filosofiei și limitele ei ……………………………………………. 460

Doina Papp

Alexandru Sever, Comedia nebunilor sau Îngerul bătrîn

(piesă în trei acte) ……………………………………………………………………… 466

Anca Hațiegan

Marin Preda, Martin Bormann (1968)…………………………………………. 469

Mihai Pedestru

Fănuș Neagu, Echipa de zgomote.

Tristele metafore ale uitatei literaturi ……………………………………….. 481

Cătălin Mardale

File dintr‐o istorie imaginară.

Alexandru Popescu, Croitorii cei mari din Valahia (1968)…………….. 485

Anca Hațiegan

Iosif Naghiu, Întunericul (1969) …………………………………………………. 488

Nicolae Oprea

I.D. Sîrbu, Arca bunei speranțe sau teatrul literar ………………………… 493

Miriam Cuibus

Romulus Guga, Evul Mediu întîmplător. Tragi‐comedie

în două părți, trei interogatorii și un epilog sau Utopie

dramatică suficient de reală pentru a fi tragică (1977‐1979) …………….. 502

Rareș Augustin Crăiuț

All that Jazz… la întreprindere …………………………………………………… 505

Alexandra Felseghi

Adrian Dohotaru, Anchetă asupra unui tînăr

care nu a făcut nimic (1980) și Insomnie (1982) ……………………………. 508

Laura Pavel

O farsă tragică „grobeizată”: Culoarul cu șoareci ………………………… 516

Laura Pavel

O terapie histrionică: piesele de început ale lui Vișniec ……………………. 519

Gherghina Seleușan‐Cristea

Matei Vișniec, Caii la fereastră ……………………………………………………. 532

Marian Popescu

Dramaturgia de dinainte de 1989, azi ……………………………………….. 537

 

Dosare de spectacol. 1990‐2020

 

Daiana Gârdan

Repertoriile teatrale în România de azi (1990‐2020)

și locul pieselor scrise în comunism. O prezentare cantitativă ….. 543

Bodó A. Ottó

Dramaturgia socialistă pe scenele maghiare postdecembriste …… 558

 

Dramaturgul și companionii săi

 

Matei Vișniec

Dileme de dramaturg ……………………………………………………………….. 569

Ana Maria Narti

Dramaturgul – omul din umbră ……………………………………………….. 572

Visky András

Dramaturg pentru folosul comunitar ……………………………………….. 579

Dragoș Galgoțiu

Teatrul – moment de atitudine, instrument de gândire

și formă de libertate ………………………………………………………………….. 588

Theodor‐Cristian Popescu

Regizor …………………………………………………………………………………….. 592

Maia Morgenstern

Actorul – un portret în fărâme ………………………………………………….. 594

Bács Miklós

Supra‐viețuirile actorului …………………………………………………………. 599

Miruna Runcan

Dramaturgia și datoriile (amânate ale) criticii de teatru ……………. 605

Cristina Modreanu

Critica de teatru și politicile identitare ……………………………………… 612

 

PARTEA II

PARALELISME ȘI INTERSECȚII

 

Liviu Malița

Cum să ne debarasăm de trecut ……………………………………………….. 621

 

Comunismul din noi înșine

 

Ruxandra Cesereanu

Comunismul din noi în postcomunismul din noi ……………………… 627

Sorin Mitu

O citadelă încă nesfărâmată ……………………………………………………… 631

Andrei Țăranu

Comunismul ca răspuns …………………………………………………………… 635

Marius Lazăr

Fragmente dintr‐un teatru al suspiciunii ………………………………….. 641

Aurel Codoban

Relațiile de grup și gnosticismul puterii în socialismul

real și în societatea tranziției …………………………………………………….. 653

Doru Pop

Cum am învățat să nu‐mi mai fac griji din pricina

anti‐comunismului și să‐mi iubesc trecutul socialist …………………. 657

Gabriela Adameșteanu

Comunism, reziduuri… …………………………………………………………….. 661

 

Azi despre ieri

 

Ion Bogdan Lefter

Cum a evoluat cultura de dinainte de 1989,

după: continuități și discontinuități peste o ruptură …………………. 665

Sanda Cordoș

Cum se citește azi literatura din timpul regimului totalitar? …….. 669

Alex Goldiș

Literatura sub comunism, o instituție funcțională …………………….. 679

Andrei Rus

Cinefilia anilor ʹ20 (2020) și revizuirea canonului cinematografic … 682

Constantin Pârvulescu

Politicile adaptării patrimoniului literar al socialismului de stat ….. 688

Claudiu Turcuș

Audiența, memoria, inerția instituțională …………………………………. 694

 

Noua Dramaturgie

 

Laura Pavel

Ficțiuni dramaturgice despre comunism ………………………………….. 701

Alina Nelega

De la teatrul literar la teatrul documentar.

Dramaturgia românească între 1989 și 2019 ……………………………… 708

Raluca Sas‐Marinescu

Acesta nu este un eseu despre dramaturgie ……………………………… 724

Cristina Iancu

O genealogie (pe scurt) a conectării dramaturgiei

de practica teatrală ……………………………………………………………………. 729

Eugenia Anca Rotescu

Alina Nelega și Fundația Dramafest …………………………………………. 737

Olivia Grecea

Precedentul dramAcum ……………………………………………………………. 740

Andreea Vălean

dramAcum, împreună cu publicul, un teatru al prezentului …….. 745

Radu Apostol

Prezentul în teatru și teatrul prezentului ………………………………….. 755

Alexandru Berceanu

Am fugit de teatru la dramAcum ……………………………………………… 762

Gianina Cărbunariu

După 20 de ani …………………………………………………………………………. 767

Maria Manolescu Borșa

Întâlnirea mea cu dramAcum, sau cum am trecut granița ………… 780

Miruna Runcan

Raluca Sas‐Marinescu

Dramaturgia cotidianului – o rememorare necesară …………………. 788

 

EPILOG

George Banu

Principiul Coloanei sau extensie colectivă

și repliere individuală a teatrului românesc în lume…………………. 795

 

ISBN: 978-606-37-1430-6

Informații suplimentare

Greutate 1,43 kg
Anul apariției

2022

Autor

MALIȚA Liviu

Coperta / Cover

broșată / paperback

Forma cartii

Carte tipărită

Formatul paginii

17×24 cm

Nr. pagini

814

S-ar putea să-ți placă și…