Ebook – Modalități de consolidare a parteneriatului educațional școală‐familie în ciclul primar. Aplicații pe baza teoriei inteligențelor multiple

25,00 lei

Descriere

Dezvoltarea personalității elevului se realizează în condiții optime, doar atunci când cei trei parteneri educaționali, respectiv școala, familia și comunitatea, cooperează și se implică activ în educația lui (Chiș, 2002). Atelierele educaționale prin care sunt stimulate inteligențele multiple ale elevilor de clasă pregătitoare constituie mijloace educaționale importante pentru atingerea obiectivelor instructiv‐educative specifice școlarității mici. Activitățile individuale, independente sau cooperative au puternice influențe formative și informative, facilitând atât demersurile de învățare ale școlarilor mici, cât și procesul de dezvoltare a priceperilor și deprinderilor care le sunt necesare pentru a se adapta cerințelor actuale ale societății. În vederea reușitei atelierelor educaționale pentru părinți și elevi, se recomandă aplicarea unor strategii care să conducă la implicarea activă și interactivă a copiilor și a părinților în procesele de învățare, acordându‐se o atenție deosebită proceselor afective și motivaționale.

CAPITOLUL I. Parteneriatul educațional școală‐familie în ciclul primar. Perspective teoretice, legislative și acționale
CAPITOLUL II. Teoria inteligențelor multiple (TIM).Esență, relevanță și semnificații psihopedagogice
CAPITOLUL III. Ateliere educaționale pentru părinți și elevi în învățământul primar românesc (AE‐PE). Considerații teoretice și practice
CAPITOLUL IV. Prezentarea cercetării pedagogice cu tema „Valențele atelierelor educaționale pentru părinți și elevi (AE‐PE), elaborate pe baza profilurilor de inteligență MIDAS™ ale elevilor din ciclul primar, asupra parteneriatelor educaționale școală‐familie”
CAPITOLUL V. Prezentarea, analiza și interpretarea rezultatelor obținute
CAPITOLUL VI. Rezultatele studiilor constatative întreprinse în etapa preexperimentală și în etapa postexperimentală a cercetării
CAPITOLUL VII. Prezentarea cercetării pedagogice realizate în anul școlar2017‐2018, prin valorificarea tehnicii rotației factorilor
CAPITOLUL VIII. Concluzii și recomandări educaționale și manageriale

ISBN: 978‐606‐37‐1008‐7

Important: instrucțiuni de utilizare / instructions for use

ATENȚIE: Cărțile în format ebook nu sunt returnabile!

Informații suplimentare

Formatul paginii

17×24 cm

Nr. pagini

460

Forma cartii

Ebook PDF DRM

S-ar putea să-ți placă și…