Erdélyi magyar ifjúság

39,00 lei

În stoc

Descriere

Szociológiai jellegzetességek és változások 2001 és 2016 között

Szerkesztette: VERES VALÉR

A fejezetek szerzői: VERES VALÉR (I., III.), GEAMBAȘU RÉKA– VITA EMESE (II.), KISS DÉNES (IV.), SZABÓ JÚLIA (V.), DÁNIEL BOTOND (VI.), RUSU SZIDÓNIA (VII.)

A könyv szerzői, a különböző témák nemzetközi és hazai szakirodalmát feldolgozva, elemezték az erdélyi, 15-29 éves fiatalok társadalmi viszonyainak változását 2001 és 2016 között, reprezentatív szociológiai survey felmérések (Mozaik2001, Magyar Ifjúság Kutatás2016/Erdély) alapján. Ennek eredményeként születtek meg e kötet különböző fejezeteit alkotó tanulmányok. Az első fejezetben Veres Valér a társadalomszerkezet (társadalmi, foglalkozási rétegződés, anyagi helyzet), az iskolázottság és az iskolai mobilitás tényezőinek változását, majd a harmadik fejezetben a magyar ifjúság nemzeti identitásának és csoportattitűdjeinek változásait, a második fejezetben Geambașu Réka és Vita Emese a munkaerőpiaci helyzet és sikeresség, a munka–magánélet egyensúlyát vizsgálta a családtervezés és párkapcsolatok kontextusában. A többi fejezetekben rendre Kiss Dénes István a fiatalok vallásosságának változását, Szabó Júlia az erdélyi magyar fiatalok értékorientációit és szabadidős-kulturális fogyasztási szokásait, Dániel Botond az erdélyi magyar ifjúság szervezeti részvételét, Rusu Szidónia a médiahasználat, közösségi média és kapcsolatok témát elemezte az erdélyi magyar fiatalok körében, 2001. és 2016. évek között lezajlott változások összehasonlító vizsgálatára koncentrálva.

A könyv írásai azt körvonalazzák, hogy 2001. és 2016. évek által határolt másfél-két évtizedben a romániai, erdélyi társadalom és gazdaság globalizálódott, „európaiasodott”, e jelenség minden pozitívumával és árnyoldalával egyetemben. Ennek következtében az erdélyi, és általában a Kárpát-medencei magyar (és nemcsak) ifjúság egy változó társadalomszerkezet új jellemzőivel, (át)alakuló egyenlőtlenségeivel kellett és kell szembe nézzen, amelyben a régi és új egyenlőtlenségek együtt élnek, de súlyuk, mértékük változik. A kolozsvári, temesvári IT-iparban és más, jól fizetett unkakörben dolgozó fiatalok az európai társaikkal versenyeznek a béralku során, kulturális-szabadidős és anyagi fogyasztási mintáik, értékrendjük, digitális státuszuk, párkapcsolati döntéseik is egyre inkább globális összehasonlításban értelmezhetők. Ezzel szemben a túlélésre berendezkedett, szegénységgel küszködő, vidéki vagy városszéli szegénytelepek fiataljai más kihívásokkal kell szembe nézzenek és elboldoguljanak, a változó esélyegyenlőtlenségek hátrányos oldalaival megbirkózva. Amíg az előnyösebb társadalmi származású és helyzetű fiatalok a globális szórakoztatóiparba bekapcsolódott Untold, Electric Castle vagy Sziget-fesztivál vendégeiként szórakoznak a nyári szünet idején, kombinálva ezt külföldi nyaralással és/vagy fesztiválozással, a kevésbé szerencsés helyre, hátrányos helyzetű családba született kortársaiknak még szabadságra menni sem sikerül.. A vizsgált időszakban bekövetkezett regionális, etnopolitikai és nemzetpolitikai változások a kisebbségben élő, erdélyi magyar fiatalok nemzeti identitását, attitűdjeit is átformálták. Az idegenekkel és más etnikai csoportokkal szembeni negatív attitűdök szerkezetének változását, azok erősödésének mechanizmusait is vizsgáltuk, rámutatva arra, hogy milyen tényezők befolyásolták inkább azidegenellenesség megnövekedését az erdélyi magyar fiatalok körében.

Tineretul maghiar din Transilvania

Caracteristici sociologice și schimbări din perioada 2001 și 2016

Coordonator: VALÉR VERES

Autorii capitolelor: VALÉR VERES (I., III.), RÉKA GEAMBAȘU – EMESE VITA (II.), DÉNES KISS (IV.), JÚLIA SZABÓ (V.), BOTOND DÁNIEL (VI.), SZIDÓNIA RUSU (VII.)

Autorii volumului analizează schimbările intervenite în statutul social al tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-29 ani în perioada dintre 2001 și 2016, în contextul literaturii de specialitate românești și internaționale. Datele empirice pe baza cărora se realizează studiile provin din cercetări de tip survey reprezentative: Mozaik2001, respectiv Cercetarea Tineretul Maghiar 2016/Transilvania). Primul capitol, semnat de Valér Veres, se ocupă de probleme de structură socială în rândul populației tinere (stratificare socială și ocupațională, statut material), precum și de schimbările ce s-au produs în nivelul și factorii determinanți (inclusiv al mediului de proveniență socială), în continuarea studiilor și ai mobilității educaționale. Tot de același autor, capitolul al treilea analizează transformările din domeniul identității naționale și al atitudinilor sociale (față de majoritari, romi sau străini), inclusiv analiza factorilor determinanți ale atitiudinilor față de străini sau față de migranți/ refugiați. Cel de-al doilea studiu scris de Réka Geambașu și Emese Vita discută aspecte legate de situația tinerilor maghiari de pe piața forței de muncă, comportamente și valori ce țin de întemeierea unei familii, respectiv atitudini în ceea ce privește echilibrul dintre muncă și viața privată. Capitolul redactat de Dénes Kiss se concentrează asupra religiozității și schimbărilor comportamentului religios al tinerilor, în timp ce acela semnat de Júlia Szabó analizează setul de valori și patternurile de consum cultural și de timp liber. Ultimele două articole ale volumului (aparținând lui Botond Dániel și Szidónia Rusu) abordează teme legate de participarea tinerilor maghiari în viața civică și organizațională a societății, respectiv caracteristicile consumului mediatic, inclusiv utilizarea rețelelor de socializare de către tineri, căutând să identifice acolo unde a fost posibil tendințe de dezvoltarea din perioada ultimelor două decenii.

Articolele cărți creionează faptul că, timp de un deceniu și jumătate, dintre anii 2001 și 2016, societatea și economia din România/ Transilvania s-a globalizat, s-a ‘europenizat’, cu toate avantajele și dezavantajele acestor fenomene. În aceste condiții, tineretul maghiar din Transilvania (și nu numai ei) s-a confruntat cu fenomenele unor schimbări de structură șocială, și de inegalități sociale, în care diferite forme de inegalități sociale vechi și noi coexistă, dar rolul și importanța lor se schimbă treptat.

ISBN: 978-606-37-0957-9

Informații suplimentare

Greutate ,40 kg
Anul apariției

2021

Autor

VERES Valér

Coperta / Cover

broșată / paperback

Forma cartii

Carte tipărită

Formatul paginii

17×24 cm

Nr. pagini

232

S-ar putea să-ți placă și…