Kánonok a magyar gyermekirodalomban

63,00 lei

În stoc

Descriere

A könyv elsőrendű célja a gyermekirodalom pozicionálása az irodalom és az irodalomtudomány szférájában, valamint a gyermekirodalom születésének, alakulástörténetének, klasszikus és kortárs alkotásainak a megismertetése az olvasóval. A kiadvány a gyermekirodalom fogalmának meghatározásával és a gyermekirodalom befogadásának jellemzőivel foglalkozik; körüljárja a gyermekirodalom lírai és epikai műfajait, valamint szempontokat ad az elemzésükhöz. Bemutatja a gyermekirodalmi kánonokat, és a szövegjellemzőknek a konkrét példákkal történő illusztrálására vállalkozik néhány alkotó kiemelt alkotására/alkotásaira történő ránagyításon keresztül. A kötet a gyermekirodalmi művekhez elsősorban hermeneutikai belátások és befogadáselméleti megfontolások felől közelít. A könyvet haszonnal forgathatják gyermekirodalmat tanuló középiskolai tanítóképzős diákok, valamint a tanító és óvodapedagógus képzésben résztvevő egyetemi hallgatók, versenyvizsgára, véglegesítő vizsgára és II. fokozati vizsgára készülő óvodapedagógusok és elemi tagozaton oktató tanárok.

Cartea are obiectul fundamental fundamentarea lecturii întemeiate pe interacțiunea text–operă–cititor, în procesul căreia cititorul recreează sensurile operei și își formează competențe literare-lectorale. Din multitudinea elementelor de teorie literară care asigură – ca instrumente de lucru – fundamentul interpretării textelor literare, în cursul de față s-au utilizat cele actuale, moderne bazate pe hermeneutică care poziţionează opera literară în lanţul receptivităţii. Interpretările de texte din curs sunt și operaţionale în contextul programelor pentru examenele de definitivare în învăţământ şi de obţinere a gradelor didactice, pe de o parte, şi al posibilităţii valorificării – printr-o riguroasă adaptare la specificul vârstei – a acestor elemente prin raportare la conţinuturile programelor pentru ciclul preşcolar şi primar. S-a optat, aşadar, pentru o prezentare teoretică ce dorește să-şi găsească aplicabilitate în activităţile practice asociate cursului.

Külföldi rendelés / Comenzi din străinătate
Külföldi rendelés / Comenzi din străinătate
Amennyiben külföldről szeretne rendelni, kérjük küldjön üzenetet a libraria@ubbcluj.ro címre. A könyv ára 13 EUR + szállítási költség. Az összeg online utalható.

Pentru comenzile din străinătate, vă rugăm să expediați un mesaj scris pe adresa libraria@ubbcluj.ro. Prețul unei cărți este de 13 EUR la care se va adauga tariful de livrare până la destinație, iar plata se face online.

ISBN: 978‐606‐37‐0922‐7

Informații suplimentare

Greutate ,39 kg
Anul apariției

2020

Autor

SZÁNTÓ Bíborka

Coperta / Cover

broșată / paperback

Forma cartii

Carte tipărită

Formatul paginii

17×24 cm

Nr. pagini

252

S-ar putea să-ți placă și…